De filosoof en de profeten

                                                             

Tekening van mijn collega Karin Winkel @saartje.katoen
Tekening van mijn collega Karin Winkel @saartje.katoen

 15 maart 2021

Waar was jij? Toen je hoorde dat de horeca en scholen weer open mochten. Het leek wel Bevrijdingsdag, nou ja iedereen blij en opgelucht. In bijna alle cafés was een versie te horen van het liedje Ik wil met jou liever geen 7 weken onder een elektrieke deken van André van Duin. Leerkrachten, leerlingen, docenten en studenten vierden eensgezind back to school parties en raakten niet uitgepraat. Ook de profeten -die van heil en onheil- kwamen samen. Om te reflecteren, om terug te kijken op hun voorspellingen, wensen en ideetjes. Om uit te kunnen maken wat nou echt het morele erfgoed van de crisis was geweest.

Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het gesprek polariseerde zo nu en dan. Volgens romantici en optimisten zag de wereld er een stuk mooier uit. De wereld had zich bezonnen, ieder had meer geduld, iedereen snapte het belang van medemens en natuur. Cynici en pessimisten noemden dit pure onzin. Zij zagen eigenbelang, xenofobie en verdere uitbuiting van de natuur. Nu, beredeneerden zij, ieder met zijn moestuintje zelfvoorzienend probeert te zijn, wordt de (tuin)aarde pas echt uitgebuit.

Zo nu en dan was het gesprek wel eenvoudig. Stad én land begrepen elkaar en diskwalificeerden elkaar niet langer. Net als jong en oud, en bullshitjobber en cruciale jobber. Jong en oud waren blij dat ze de muur van (groeps-)immuniteit hadden kunnen helpen breken en bouwen. Blij dat jong niet langer lui en ongemotiveerd leek. Jong had zich immers thuis online  gemotiveerd en nuttig gemaakt, en oud had zich digitaal gerehabiliteerd. Oud was niet langer Boomer of stervende. Bullshitjobber was net als cruciale jobber blij om belasting te betalen, zodat flexwerk alleen nog echt flex zou zijn. 

De filosoof stond op en vertrok als eerste. Zij/hij wilde geen mening geven, want er leek maar één mening die er echt toe deed: niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar dat uitspreken zou de indruk kunnen wekken dat de filosoof die pacht wel heeft, dat was ook weer niet de bedoeling. En, als zelfs de media losjes Socrates citeert: 'we weten vooral wat we niet weten', wat valt er dan nog te zeggen? Toch maar wel 7 weken onder een elektrieke deken...